Czy potrzebujesz sztucznej inteligencji w swojej firmie?

fot. Sztuczna inteligencja / FreeImages

Jeśli Twoje przedsiębiorstwo prowadzi szerzej zakrojoną działalność, tytułowe pytanie nie powinno, w zasadzie, brzmieć „czy”, ale „dlaczego tak”, oraz „kiedy i w jakim zakresie”.

W pewnym momencie każda firma będzie wykorzystywała sztuczną inteligencję w wielu obszarach swojej działalności. Inna strategia będzie oznaczała spadek konkurencyjności, a w dłuższej perspektywie wykluczenie z rynku. Jak wyczuć odpowiedni moment i zakres wdrożenia sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwie?

Zacznijmy od przeanalizowania na jakich obszarach sztuczna inteligencja sprawdza się, w tej chwili, najlepiej.

Można tutaj wyróżnić trzy główne obszary. Pierwszy to predykcja, drugi to automatyzacja, a trzeci, związany z pierwszymi dwoma, to przetwarzanie dużych ilości danych.

Sztuczna inteligencja, jak żadna inna technologia, potrafi przewidywać. Właściwie wszystko. Zachowania klientów, przyszłe trendy rynkowe, skuteczność kampanii reklamowych, poziom ryzyka. I potrafi być w tym dużo bardziej skuteczna niż najlepsi specjaliści.

Drugi obszar, automatyzacja, wiąże się z samą esencją sztucznej inteligencji. Naśladując naszą własną inteligencję potrafi zastąpić człowieka w najróżniejszych zadaniach i — dzięki specjalizacji — wykonać je lepiej i szybciej. Doskonale się też skaluje, nie jest podatna na stres ani zmęczenie.

Trzecim ważnym tematem jest przetwarzanie dużych zestawów danych. Takie techniki są oczywiście wykorzystywane przez same algorytmy w omówionych powyżej obszarach, jednak sztuczna inteligencja doskonale sprawdza się w zadaniach, które, w samej swojej istocie, wymagają analizy ogromnych zestawów danych.

Co możesz zyskać?

Dzięki sztucznej inteligencji możesz jednocześnie poprawić jakość i zredukować koszty. Wszystko to dzięki większej dokładności i szybkości działania sztucznej inteligencji w porównaniu do dotychczasowych metod, opartych o zespoły ludzkie pracujące na tradycyjnym oprogramowaniu.

Kiedy warto pomyśleć o wdrożeniu?

Wszystko zależy od charakteru Twojej działalności. Jeśli operujesz w obszarach związanych z nowymi technologiami, przetwarzasz ogromne zestawy danych lub widzisz pole do łatwej automatyzacji — być może to już ten moment. W pozostałych przypadkach warto śledzić sytuację.

Pamiętaj też o tym, że sztuczna inteligencja w Twojej firmie nie powinna być celem samym w sobie, modnym gadżetem. Motywacją do wdrożenia powinien być plan osiągnięcia konkretnych celów, które — w krótszej lub dłuższej perspektywie — poprawią pozycję konkurencyjną Twojej firmy.