Czy sztuczna inteligencja odbierze nam pracę?

fot. Sztuczna inteligencja / FreeImages

Dylemat ten pojawia się często w publikacjach prasowych. Zwolennicy hipotezy o odbieraniu miejsc pracy przez sztuczną inteligencję podnoszą argument, iż rosnący poziom automatyzacji, na który ogromny wpływ będzie miała, bez wątpienia, sztuczna inteligencja, spowoduje, że wiele zawodów stanie się zbędnych. Trudno się z tym nie zgodzić.

Czy oznacza to jednak, że realnym jest scenariusz, w którym upowszechnienie sztucznej inteligencji doprowadzi do wzrostu bezrobocia, które może dotknąć również Ciebie?

Spróbujmy to przeanalizować

Nie ulega wątpliwości, że sztuczna inteligencja wyraźnie zmieni rynek pracy. Czy jednak możemy przewidywać, ze będzie to zmiana na gorsze, choćby w tym sensie, że rosnący poziom automatyzacji wpłynie negatywnie na karierę zawodową statystycznego pracownika?

Wydaje się, że nie.

Podobne obawy pojawiały się już w przeszłości, w sytuacjach, gdy dochodziło do automatyzacji różnych procesów. Tak było w przypadku rewolucji przemysłowej, a później również w okresie upowszechnienia się komputerów i internetu.

Wszystko to nie tylko nie doprowadziło do katastrofy gospodarczej czy bezrobocia, ale wprowadziło nas w okres bezprecedensowego dobrobytu, nie znanego wcześniej w całej historii ludzkości.

Stało się tak dlatego, że zbędne już stanowiska pracy zastąpiły inne, a — dzięki nowym technologiom — efektywność pracowników zdecydowanie wzrosła.

Oczywiście były jednostki, które opierały się zmianom i na nich straciły. Przykładowo, sprzedawca liczydeł, mógł stracić wraz z upowszechnieniem się kalkulatorów. Jednak wyłącznie wtedy, gdy nie dostosował się do nowych trendów. Mógł również powiększyć bazę klientów oferując im nowocześniejsze urządzenia.

Czy Twoje miejsce pracy jest zagrożone?

Miejsce pracy, w znaczeniu dosłownym, być może tak, jeśli pracujesz w obszarze, który zostanie zautomatyzowany przez rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję.

Twojej karierze zawodowej jednak nic nie grozi, jeśli tylko wykorzystasz nowe możliwości, które stopniowo będą się pojawiać. Przeciwnie, na rewolucji związanej ze sztuczną inteligencją możesz bardzo zyskać, zaprzęgając ją do poprawienia efektywności Twojej pracy.