Czy sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje nasz świat?

fot. Sztuczna inteligencja / FreeImages

Wszyscy zgadzamy się, że sztuczna inteligencja wprowadzi głębokie zmiany zarówno w biznesie jak i w naszym codziennym życiu. Kwestią do dyskusji pozostaje, jak duże będą to zmiany. Wydaje się, że prognozy w tej mierze są zazwyczaj niedoszacowane.

Sztuczna inteligencja nie jest tylko nową technologią. To technologia, która może całkowicie zmienić zasady gry i stać się impulsem dla rozwoju ludzkości na każdym polu. To będzie rewolucja na miarę, co najmniej, rewolucji przemysłowej w początkach XX wieku.

Sztuczna inteligencja to gigantyczna dźwignia dla każdej dziedziny nauki, a więc w konsekwencji także dla biznesu i codziennego życia każdego z nas.

Do tej pory tempo rozwoju nauki ograniczała wydajność poszczególnych osób czy zespołów. Była to bariera nie do przeskoczenia. Sytuację poprawiło wynalezienie komputerów, które przyspieszyły obliczenia i stosunkowo nieskomplikowaną analizę danych. Jednak nadal, wąskim gardłem był człowiek, mający wyłączność w obszarach wymagających kreatywności, wyobraźni i twórczego myślenia.

Algorytmy potrafiły pomóc przeanalizować to, o czym zadecydował człowiek.

Sztuczna inteligencja pozwoli nie tylko skuteczniej opracowywać i wdrażać pomysły formułowane przez człowieka, ale — przede wszystkim — tworzyć własne. Tempo rozwoju ludzkości będzie więc ograniczone wyłącznie dostępną mocą obliczeniową i efektywnością algorytmów.

Pewnym ograniczeniem jest nadal, słabo skalowalna, technologia krzemowa. Binarny mechanizm działania również nie jest optymalny dla algorytmów sztucznej inteligencji. W pewnym sensie można powiedzieć, że to, co nazywamy sztuczną inteligencją jest, obecnie, tylko jej symulacją.

Czasami wydaje się nam, że otacza nas sztuczna inteligencja, ale w rzeczywistości technologa ta jest obecnie na bardzo początkowym etapie rozwoju.

Tak jak dla świata dźwignią będzie sztuczna inteligencja, tak dla niej samej — rozwój komputerów kwantowych. Technologia kwantowa wydaje się wręcz stworzona dla algorytmów sztucznej inteligencji, za sprawą mechanizmu działania opartego o superpozycję. Istotą inteligencji (także sztucznej) jest ocenia prawdopodobieństwa, a nie uzyskanie maksymalnie dokładnego wyniku.

Sztuczna inteligencja wsparta przez komputery kwantowe oznacza rozwój w tempie nie liniowym, ale geometrycznym.

Czy powinniśmy obawiać się tej rewolucji?

I tak i nie. Każdy wynalazek może zostać wykorzystany w dobry lub zły sposób. Prawie każdy początkowo budził lęk. W przypadku sztucznej inteligencji istnieje dodatkowe ryzyko związane z jej rozwojem inspirowanym przez nią samą.

W chwili obecnej nie sposób precyzyjnie przewidzieć konsekwencji rozwoju sztucznej inteligencji. Jedno jest pewne — wszyscy je, bezpośrednio lub pośrednio, odczujemy, a świat nie będzie już taki jak wcześniej.