Czym jest uczenie maszynowe i głębokie uczenie?

fot. Sztuczna inteligencja / FreeImages

Pojęcia uczenia maszynowego (ang. machine learning) oraz głębokiego uczenia (ang. deep learning) nierozerwalnie łączą się z pojęciem sztucznej inteligencji. O tym, czym jest sztuczna inteligencja pisaliśmy już w tym artykule. Tym razem postaramy się nieco bardziej uszczegółowić temat.

Mówiąc najbardziej ogólnie, techniki głębokiego uczenia zawierają się w technikach uczenia maszynowego, a te z kolei są podzbiorem sztucznej inteligencji jako takiej. Innymi słowy sztuczna inteligencja jest najszerszym pojęciem, a głębokie uczenie — najwęższym.

Na czym polegają te techniki?

Uczenie maszynowe

Dzięki technikom uczenia maszynowego algorytm może niejako sam siebie doskonalić. Programista nie projektuje na sztywno wszystkich kroków prowadzących do wykonania danego zadania, a jedynie metodę, za pomocą której program sam nauczy się wykonywać daną kategorię zadań. Doskonalenie następuje poprzez kolejne iteracje i kontakt z kolejnymi danymi wejściowymi.

W modelowej sytuacji algorytm właściwie wykorzystujący techniki uczenia maszynowego, z każdą kolejną iteracją będzie działał coraz lepiej. Będzie stawał się szybszy, bardziej dokładny, mniej zawodny.

Przykładowo, tradycyjny algorytm wyszukujący kwadraty na zdjęciach będzie to robił na podstawie stworzonego przez programistę opisu geometrycznego, natomiast algorytm wykorzystujący uczenie maszynowe sam nauczy się je rozpoznawać na podstawie analizy bazy zdjęć kwadratów.

Głębokie uczenie

Technika głębokiego uczenia to specyficzny rodzaj uczenia maszynowego, wzorowany na funkcjonowaniu ludzkiego mózgu, a więc oparty na sztucznych sieciach neuronowych. Głębokie uczenie, choć jest stosunkowo wąskim pojęciem, jest także tym, z czym najczęściej kojarzymy sztuczną inteligencję jako taką.

Podsumowanie

Nie każdy algorytm sztucznej inteligencji będzie równocześnie algorytmem uczenia maszynowego i nie każdy algorytm uczenia maszynowego będzie algorytmem głębokiego uczenia. Jednak każdy algorytm głębokiego uczenia jest też algorytmem uczenia maszynowego, a każdy algorytm uczenia maszynowego jest algorytmem sztucznej inteligencji.