Jak nowe technologie mogą poprawić jakość usług medycznych?

fot. Sztuczna inteligencja / FreeImages

Ostatnie dwa lata to szereg ewolucji w różnych obszarach, jednak to przed pracownikami szpitali, przychodni i innych placówek medycznych zostało postawione największe wyzwanie. Musieli oni sprawnie dostosować się do nowej rzeczywistości, w której konieczne stało się nie tylko zachowanie ciągłości dotychczasowych działań, ale również odpowiadanie na stale zmieniającą się sytuację epidemiologiczną. W następstwie tych wydarzeń i konieczności wdrożenia zmian, liderzy z sektora ochrony zdrowia przykładają teraz znacznie większą wagę do inwestycji technologicznych związanych z tworzeniem lub ulepszaniem systemów do archiwizacji cyfrowej dokumentacji medycznej. Pocieszający jest jednak fakt, że aż ⅔ (66%) ankietowanych umieszcza takie rozwiązania na pierwszych miejscach listy inwestycji, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Philips – „Przemodelowanie opieki zdrowotnej. Nowe priorytety na miarę nowej rzeczywistości”. Niestety znaczna mniejszość przedstawicieli ochrony zdrowia posiada odpowiednie zaplecze technologiczne, które wspierałoby proces badania opinii chorych. Zaledwie 37% liderów z tego sektora deklaruje, że ich placówka została wyposażona w rozwiązania niezbędne do pełnego wykorzystania danych osobowych i medycznych, wynika z raportu „Future Health Index”.

Czynnik ludzki

Jednak poza systemami, główną rolę w poprawie jakości usług zdrowotnych odgrywają lekarze, cały personel medyczny, a także sami pacjenci. Priorytetowe i równe traktowanie jest kluczowe z perspektywy dalszego rozwoju tego sektora, a słuchanie opinii staje się najcenniejszą informacją, która może wesprzeć prawidłowe ukierunkowanie zmian. Zapewnienie odpowiednich zasobów i łatwy dostęp do opieki zdrowotnej pomoże zwiększyć satysfakcję pacjentów, pracowników oraz osób postronnych. Pozwoli to także zwiększyć wydajność, efektywność i sprawiedliwość całego systemu. Należy zwrócić uwagę, że to właśnie dane, które są pozyskiwane od każdej osoby, korzystającej z usług placówek medycznych, odgrywają znaczącą rolę w podnoszeniu jakości świadczeń zdrowotnych. Przy odpowiedniej analizie i umiejętnym wykorzystaniu możliwe stanie się wprowadzanie usprawnień, bez generowania dodatkowych kosztów. Warto zauważyć, że weryfikacja informacji od pacjentów pozwala personalizować ich doświadczenia – w tym przypadku możliwe jest precyzyjne dobranie leczenia i podejmowanie najważniejszych decyzji na podstawie pełnego spektrum informacji.

Niewykorzystany potencjał

Biorąc pod uwagę zmiany, jakie nieustannie zachodzą w procesach diagnostyki i leczeniu, można stwierdzić, że duża część potencjału nadal pozostaje niewykorzystana. Pojawienie się telemedycyny okazało się jednym z bardziej przełomowych i pożądanych rozwiązań sektora. Telefoniczne konsultacje ze specjalistą były wcześniej możliwe wyłącznie w szczególnych przypadkach, obecnie stały się integralną częścią profilaktyki zdrowia. Pojawia się jednak pytanie o znalezienie równowagi pomiędzy standardowymi wizytami lekarskimi a tymi „na telefon”. Na szczęście odpowiedzi nie trzeba daleko szukać – wystarczy przeanalizować dostępne dane, opinie i komentarze pacjentów. Są to informacje, które placówki gromadzą od wielu lat, jednak bardzo często pozostają niewykorzystane. Odpowiednia analiza umożliwiłaby rozwiązanie wielu problemów, tarć, a także podniesienie jakości usług, a także poziomu zadowolenia pacjentów.

Rola sztucznej inteligencji

Musimy pamiętać, że dzisiejsze inwestycje w rozwiązania związane z poprawą stanu technologicznego zaopatrzenia placówek medycznych, jak i w doświadczenia pacjentów odpowiadają na bieżące potrzeby rynku, które stale ewoluują. Jednak są one kluczowe w przygotowaniu sektora ochrony zdrowia na wdrażanie bardziej zaawansowanych technologii, z powszechniejszym wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI). Warto mieć na uwadze, że możliwość bardziej spersonalizowanego leczenia i świadczenia zaawansowanych form opieki może mieć duże przełożenie na pozytywne postrzeganie ochrony zdrowia przez społeczeństwo. Otwartość pacjentów będzie kluczowa przy łatwiejszej diagnostyce i szybszym reagowaniu na postępujące schorzenia. Dodatkowo uproszczenie procesów
i wykorzystywanie posiadanych już danych pozwoli odciążyć personel, co faktycznie wpłynęłoby na zwiększenie czasu, który mogliby poświęcić choremu, a co za tym idzie – wpłynie to podniesienie jakości świadczonych usług medycznych.

Ryszard Regucki
Area Vice President, Medallia
https://medallia.com