Sztuczna inteligencja i komputery kwantowe. Tandem idealny?

Sztuczna inteligencja to rewolucyjna technologia będąca jeszcze nadal na początkowym etapie rozwoju, której samo jednoznaczne zdefiniowanie bywa nawet dzisiaj trudne. Jej upowszechnienie zatacza jednak coraz szersze kręgi, a rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję możemy spotkać na każdym niemal kroku. Inaczej jest…

Czym jest uczenie maszynowe i głębokie uczenie?

Pojęcia uczenia maszynowego (ang. machine learning) oraz głębokiego uczenia (ang. deep learning) nierozerwalnie łączą się z pojęciem sztucznej inteligencji. O tym, czym jest sztuczna inteligencja pisaliśmy już w tym artykule. Tym razem postaramy się nieco bardziej uszczegółowić temat. Mówiąc najbardziej…

Czy sztuczna inteligencja może dyskryminować?

Modne, ostatnio, stały się opinie, że sztuczna inteligencja może potencjalnie dyskryminować. Przede wszystkim ze względu na płeć, przynależność rasową lub orientację seksualną. Czy rzeczywiście jest to realne ryzyko? I czy warto pomyśleć o dodatkowych uregulowaniach prawnych? Rozważmy to krok po…