Państwa członkowskie UE zaakceptowały przepisy regulujące sztuczną inteligencję

fot. Sztuczna inteligencja / DALL-E

Państwa członkowskie Unii Europejskiej zaakceptowały treść przepisów regulujących AI. Państwa członkowskie Unii Europejskiej zaakceptowały treść przepisów regulujących AI. Przyjęto go jednogłośnie. Według przedstawicieli Netskope, lidera w dziedzinie SASE (Secure Access Service Edge) oraz cyberbezpieczeństwa, który od ponad roku działa także na polskim rynku, to dobre przepisy, z jednej strony regulujące korzystanie ze sztucznej inteligencji, a z drugiej wprowadzanie innowacji przez firmy i przedsiębiorstwa.

Neil Thacker, CISO EMEA w Netskope:

Wraz z rosnącą obecnością sztucznej inteligencji we wszystkich aspektach codziennego życia, kwestia ram prawnych stała się pilna i konieczna do uregulowania w zakresie jej zastosowań i ochrony danych. Istotne jest jednak, aby odbywało się to w oparciu o precyzyjne i przejrzyste zasady prawne, które ewoluują wraz z technologiami, tak abyśmy znaleźli właściwą równowagę w umożliwianiu wprowadzania innowacji przy jednoczesnym poszanowaniu zasad etycznych.

Ustawa o sztucznej inteligencji ma szeroki zakres, starając się zapewnić wytyczne i ochronę w wielu obszarach, na które sztuczna inteligencja będzie miała wpływ w nadchodzących latach. Dla przeciętnego, niespecjalistycznego przedsiębiorstwa są to odniesienia do systemów AI ogólnego przeznaczenia (GPAI), na które powinny zwrócić uwagę na początku ich stosowania. Nowe przepisy obejmują wymogi dotyczące przejrzystości, w tym dokumentację techniczną i zgodność z unijnymi przepisami dotyczącymi praw autorskich, a w przypadku, gdy informacje te nie są dostępne, przedsiębiorstwa będą zobowiązane do kontrolowania wykorzystania takich systemów w swojej organizacji. Szczególnie ucieszyły mnie wyraźne wymogi dotyczące szczegółowych podsumowań treści wykorzystywanych do szkolenia AI zawarte w przepisach.

Świadome podejmowanie decyzji ma kluczowe znaczenie dla wdrożenia sztucznej inteligencji, która musi być etyczna i spełniać wymogi nowego prawa. Znajomość i dokumentowanie wykorzystania zarówno uczenia maszynowego, jak i systemów sztucznej inteligencji w organizacji to prosty sposób na zrozumienie i przewidywanie luk w zabezpieczeniach danych o krytycznym znaczeniu dla firmy, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedzialnego korzystania ze sztucznej inteligencji”.

Ilona Simpson, CIO EMEA w Netskope:

Nowa unijna ustawa o sztucznej inteligencji jest pierwszym na świecie międzysektorowym i transgranicznym aktem prawnym dotyczącym sztucznej inteligencji, ale chodzi w niej o znacznie więcej niż tylko współpracę państw członkowskich w ważnych kwestiach, które teraz są rozstrzygane. Rozporządzenie kładzie nacisk na bezpieczeństwo i zasady etyczne w samym sercu innowacji w zakresie sztucznej inteligencji i jest wyraźnym sygnałem, że rządy poważnie traktują implikacje etyczne i wynikającą z nich konieczność zarządzania – w samym sercu tych szybkich postępów.

Grzywny nakładane za nieprzestrzeganie przepisów są zgodne z dobrze ugruntowanym modelem egzekwowania RODO. Ograniczają się do 7% obrotu firm i przedsiębiorstw w porównaniu z 4% w ramach RODO, co oznacza. To mocne zapisy, które pokazują, że nowe prawo trzeba przestrzegać.

Ustawodawcy dołożyli wszelkich starań, aby stworzyć równowagę między nowymi regulacjami a innowacjami. Ustawa jest pierwszą, jaką widziałem, która aktywnie zachęca startupy i MŚP do innowacji – w rzeczywistości zawiera wyraźne przepisy promujące korzystanie z zapisów regulacyjnych ustanowionych przez organy krajowe. Zapewni to, że UE będzie w stanie wspierać postęp techniczny bez ograniczania go nadmiernymi ograniczeniami regulacyjnymi.”

Materiał we współpracy z Netskope.