Raport Talent Alpha: sztuczna inteligencja coraz mocniej wspiera branżę IT

fot. Sztuczna inteligencja / DALL-E

90% firm, które wzięły udział w najnowszym badaniu Talent Alpha Tech Business Survey 2024, przeprowadzonym na ok. 100 menadżerach branży usług IT działających w 41 krajach, przewiduje, że sztuczna inteligencja (AI) będzie miała pozytywny wpływ na rozwój sektora IT i planuje wykorzystać ją w różnych obszarach działalności. 83% z nich uważa, że AI pomoże w rozwoju ich własnej firmy, a ponad połowa odbiorców zamierza wykorzystać ją do zwiększenia produktywności w ciągu najbliższego roku. Prawie połowa entuzjastów rozwiązań AI przewiduje, że pozytywne zmiany dotkną cały sektor IT, z kolei 39% sądzi, że tylko niektóre obszary IT zostaną znacząco wsparte przez AI. Nie wszyscy czują się jednak gotowi na tę rewolucję. 31% ankietowanych stwierdza, że wyzwaniem jest brak odpowiednich procesów, a 27% obawia się problemów z bezpieczeństwem.

Rok 2023 był czasem dużych wyzwań dla sektora usług IT. Rok 2024 niesie nowe nadzieje, a jednocześnie obawy związane z jednym z najgorętszych tematów technologicznych – sztuczną inteligencją. Według badania Talent Alpha Tech Business Survey 2024 w ciągu najbliższych 12 miesięcy firmy będą dokładnie obserwować zmiany, które przynosi AI, a coraz więcej przedsiębiorstw planuje wykorzystać ją w kilku obszarach biznesowych. Wśród najczęściej wymienianych zadań firmy wskazały, że z pomocą AI chcą zwiększyć swoją efektywność – zarówno wewnętrzną (67%), jak i zewnętrzną, koncentrując się na poprawie wyników dla swoich klientów (59%). Firmy chcą również wykorzystać AI w obszarze produktowym – do ulepszania obecnych produktów (13%) i tworzenia nowych (16%). Głównymi obszarami ze zwiększonym wykorzystaniem AI w 2024 roku będą marketing i sprzedaż (55% w obu przypadkach). 36% respondentów zamierza też generować treści pisane, a 33% chce wspomóc tworzenie grafik przy użyciu narzędzi AI.

fot. Talent Alpha

Oczekiwania rosną, a nastroje są w większości pozytywne

AI może okazać się pomocne w rozwiązywaniu niektórych problemów związanych z powtarzalnymi procesami, zastępując je lub usprawniając, co poprawi wydajność wybranych zadań. Potwierdzają to badania Talent Alpha, ponieważ tylko 4% respondentów jest pesymistycznie nastawionych do konsekwencji wdrożenia AI, przewidując, że może mieć ona szkodliwy wpływ.

– Sztuczna inteligencja ma potencjał do wprowadzenia ogromnych, pozytywnych zmian na świecie i prawie połowa menadżerów w naszym badaniu uważa, że AI przyspieszy rozwój całego sektora IT. To łączy się jednak również z ogromnymi wyzwaniami, które mogą doprowadzić do spełnienia się najczarniejszych scenariuszy. Liderami zmian, na których leży odpowiedzialność za przyszłość rynku pracy są menadżerowie w firmach wdrażających AI. Nie zawsze jednak zdają sobie sprawę ze swojej odpowiedzialności, a często nie czują się odpowiednio przygotowani – mówi Agnieszka Porębska, CEO Talent Alpha.

fot. Talent Alpha

Wyzwania dla firm wykorzystujących AI

Wykorzystanie AI w biznesie nie tylko przynosi nadzieję na zwiększenie produktywności i poprawę jakości usług, ale także generuje realne przeszkody i obawy. Wyzwania wskazane przez firmy biorące udział w badaniu Talent Alpha pochodzą z wielu sfer biznesu. Tech Business Survey 2024 potwierdza, że nie wszyscy są gotowi na powszechne wdrożenie rozwiązań opartych na AI. 31% respondentów wyraża obawy związane z brakiem odpowiednich procedur dotyczących AI, a także z problemami z zakresu bezpieczeństwa (27%). Brak właściwych danych (25%), skomplikowany proces podejmowania decyzji (18%) czy kwestie prawne (10%) to kolejne wyzwania, które staną przed firmami w 2024 roku. Najczęstsze obawy dotyczą jednak kadr – znacząca liczba firm wskazuje, że brak wykwalifikowanych pracowników może być jednym z ich największych problemów związanych z wdrażaniem AI (35%). Respondenci obawiają się także mało przychylnej reakcji, a nawet sprzeciwu płynącego ze strony swoich pracowników oraz klientów po wprowadzeniu rozwiązań opartych na AI. Wątpliwość ta dotyczy 16% udzielonych odpowiedzi, w obu przypadkach. Brak budżetu na wdrożenie AI (31%) jest kolejnym zmartwieniem wielu firm.

– Wpływ, jaki wywrze AI na przyszłość firm IT będzie zależał od przyjętych przez nie strategii. Organizacje, które skutecznie wdrożą odważne rozwiązania technologiczne i wzmocnią swoją ofertę dla klientów, odniosą korzyści. Natomiast firmy, które pozostaną jedynie przy prostych usługach i pracy rąk programistów, zaczną tracić na konkurencyjności – zauważa Agnieszka Porębska, CEO Talent Alpha.

Wiele firm od dawna wspomaga swoje działania sztuczną inteligencją

AI już teraz wpływa na przedsiębiorstwa na całym świecie. Większość firm, które wzięły udział w badaniu Talent Alpha, już teraz wykorzystuje AI do wspierania obszarów marketingu (54%) i sprzedaży (47%), na przykład generując treści (68%) czy obrazy (22%). Dla 37% wszystkich respondentów AI jest sposobem na zwiększenie kreatywności poprzez wykorzystanie jej do generowania nowych pomysłów. W gronie firm, które korzystają z AI do poprawy wydajności usług IT, 35% z nich używało różnych narzędzi do generowania kodów, a 31% do testowania kodów. Wśród innych, rzadziej wskazywanych opcji wykorzystania AI znalazło się także wykorzystanie AI do analizowania umiejętności pracowników i ułatwienia kontaktów z klientem (33%).

Niektórzy widzą w AI sposób na przezwyciężenie spowolnienia i niedoborów kadrowych. Dla innych to zagrożenie dla ich działalności oraz duże obawy nadchodzącej rewolucji na rynku.

Przeczytaj raporty Talent Alpha:

Materiał we współpracy z Talent Alpha.