Tag definicje

Czym jest artificial general intelligence (AGI)?

Artificial general intelligence (AGI) to pojęcie najczęściej tłumaczone na język polski jako „generalna sztuczna inteligencja”, jednak bardziej trafne wydaje się określenie „uniwersalna sztuczna inteligencja”. Jej istotą nie jest specjalizacja, ale maksymalna uniwersalność. Rozwiązania z zakresu AGI nie będą zaprojektowane z…

Czym jest uczenie maszynowe i głębokie uczenie?

Pojęcia uczenia maszynowego (ang. machine learning) oraz głębokiego uczenia (ang. deep learning) nierozerwalnie łączą się z pojęciem sztucznej inteligencji. O tym, czym jest sztuczna inteligencja pisaliśmy już w tym artykule. Tym razem postaramy się nieco bardziej uszczegółowić temat. Mówiąc najbardziej…

Czym jest sztuczna inteligencja?

Sztuczna inteligencja to pojęcie ostatnimi czasy niezwykle popularne, ale jednocześnie nadużywane. Czym właściwie jest? Mówiąc najbardziej ogólnie, pojęcie sztucznej inteligencji dotyczy rozwiązań, które w mniejszym lub większym zakresie, w swoim działaniu naśladują naszą ludzką inteligencję. Algorytmy sztucznej inteligencji różnią się…