Czy mamy już do czynienia z prawdziwą sztuczną inteligencją?

Sztuczna inteligencja / FreeImages

Kwestie definicji sztucznej inteligencji oraz artificial general intelligence (AGI) poruszaliśmy już w przeszłości. Nie sposób jednak nie zauważyć, że temat ten wciąż budzi wiele emocji, a pojęcie sztucznej inteligencji jest niezwykle trudne do jednoznacznego zdefiniowania. Pojawiają się skrajne opinie. Niektórzy uważają, że mamy już do czynienia niemal z AGI, inni z kolei twierdzą, że na razie udało nam się stworzyć jedynie artificial fake intelligence. Jak jest w rzeczywistości?

Odpowiedź na to pytanie zależy od przyjętej semantyki.

Jeśli podążymy za najbardziej popularną definicją, tj. taką, że sztuczną inteligencją jest algorytm zdolny do wykonania zadań, które nie zostały wprost zaprogramowane przez jego twórcę, to nie ma wątpliwości, że z tego rodzaju narzędziami mamy już powszechnie do czynienia.

Jeśli, z kolei, spróbujemy utożsamić sztuczną inteligencję z czymś w rodzaju „sztucznej ludzkiej inteligencji”, a więc z narzędziem, które działałoby bardzo podobnie do naszego ludzkiego mózgu, to takie rozwiązania, jak do tej pory, nie powstały. Co więcej, nie powinniśmy się ich raczej spodziewać przed upowszechnieniem się komputerów kwantowych. Jak do tej pory nie poznaliśmy dokładnych zasad działania ludzkiego mózgu, jednak pewnym jest, że nie opiera się on na prostej technologii binarnej, tak jak sztuczna inteligencja, którą stworzyliśmy.

Do rozważenia pozostają stanowiska pośrednie. Czy sztuczna inteligencja, którą już stworzyliśmy, zasługuje na miano (jakiejkolwiek) inteligencji, czy tylko ją symuluje? Odpowiedź na to pytanie będzie zależała od punktu widzenia.

Obiektywnie rzecz biorąc sztuczna inteligencja wygrywa (lub wkrótce wygra) z nami we wszystkich zadaniach, które wiążą się z analizą dużej ilości danych, z drugiej – nadal ustępuje nam pod względem elastyczności i na razie nie udało nam się stworzyć niczego, co zasługiwałoby na miano AGI, choć niektóre narzędzia mogą sprawiać takie wrażenie. Co jest ważniejsze dla oceny czy coś już jest, czy jeszcze nie jest prawdziwą sztuczną inteligencją? Każdy powinien ocenić to sam i trudno z taką subiektywną oceną dyskutować.

Podsumowanie

W największym uproszczeniu, można powiedzieć, że przyjmując najpopularniejszą definicję, mamy już do czynienia z prawdziwą sztuczną inteligencją, jednak nadal daleko jej do artificial general intelligence (AGI), nie mówiąc o sztucznej świadomości, a jej mechanizm działania w wielu aspektach zasadniczo różni się od sposobu działania ludzkiego mózgu.