Czym jest generatywna sztuczna inteligencja?

fot. Sztuczna inteligencja / Stable Diffusion

Generatywna sztuczna inteligencja (ang. generative artificial intelligence, GenAI) to pojęcie, które pojawiło się w powszechnej świadomości w roku 2023 za sprawą najpierw narzędzia DALL-E, a następnie słynnego ChatGPT.

Pozwala na tworzenie tekstów, obrazów i innego rodzaju treści za sprawą modeli generatywnych, takich jak GAN, VAE i modele oparte na transformerach.

Mity

Istnieje wiele mitów związanych z generatywną sztuczną inteligencją, w tym sugerujących, jakoby zyskała ona, lub wkrótce mogła zyskać, samoświadomość.

W rzeczywistości istniejąca obecnie generatywna sztuczna inteligencja funkcjonuje w oparciu o sieci neuronowe wykorzystujące modele statystyczne i jakkolwiek efekty jej działania mogą niekiedy wydawać się niezwykle efektowne, to nie mają wiele wspólnego z jakkolwiek zdefiniowaną „samoświadomością”.

Pojęcie generatywnej sztucznej inteligencji nie jest również tożsame z koncepcją artificial general intelligence (AGI) choć – z punktu widzenia użytkownika – zaawansowane narzędzia oparte o GenAI mogą sprawiać już wrażenie AGI.

Nieznana przyszłość

Oczywiście kwestią otwartą pozostaje, w jakim kierunku w przyszłości rozwinie się to, co obecnie nazywamy generatywną sztuczną inteligencją oraz jaki poziom zdoła osiągnąć.

Podsumowanie

Generatywna sztuczna inteligencja jest podtypem sztucznej inteligencji i potrafi tworzyć nowe treści na podstawie tych już istniejących, nie ma jednak jakichkolwiek nadprzyrodzonych właściwości.